Aktivity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

62. zasadnutie komisie o postavení žien

Medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách

Medzinárodný deň žien vo vede – 11. február

63. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Odborný seminár  “Programy pre páchateľov násilia na ženách a domáceho násilia – skúsenosti troch európskych krajín” a krst opätovného vydania publikácie “Násilí je možné zastavit”

Spoločne proti rodovej diskriminácii

Myslime na ženy a dievčatá – utečenky 20. júna, počas Svetového dňa utečencov

Rozhovor s Ingunn Rangul Askeland z nórskej organizácie Alternatíva násilia (ATV)

3. európska konferencia o domácom násilí

Svetový deň sexuálneho zdravia

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách

Stop násiliu na ženách

Osobnosti podporujú kampaň Zastavme násilie na ženách

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Domáce násilie počas epidémie koronavírusu: ako ďalej?

Dopady pandémie koronavírusu na životy žien

Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom a domácom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, 2020)

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky (Zuzana Očenášová, 2020)

Nástroje na odstránenie sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie

Podpora multiinštitucionálneho partnerstva v Banskobystrickom regióne

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, Jana Jablonická Zezulová, 2020)

Začína sa kampaň Zastavme násilie na ženách 2020

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová, 2020)