Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)

Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2021, Roman Joch: Prečo nepolitizovať rodinu
Bulletin IVPR 7/2021 (Prečo nepolitizovať rodinu)
16. júla 2021
Titulná strana publikácie IVPR Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov...
Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov ako súčasť doložky vplyvov legislatívy (Jitka Dvořáková, Anna Mondeková, 2020)
29. júla 2021

Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)

Titulná strana publikácie Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)

Ochrana pred diskrimináciou, jej potláčanie a sankcionovanie vyžadujú jasné a transparentné mechanizmy a metodiky najmä pre tie osoby, ktoré nie sú odborníkmi v oblasti antidiskriminácie, ale zo svojej inštitucionálnej príslušnosti majú povinnosť alebo kompetencie v danej oblasti. K týmto osobám patria inšpektori a inšpektorky práce, do ktorých kompetencií spadá o.i. aj odhaľovanie a postihovanie diskriminácie na pracovisku, a to v zmysle Zákonníka práce a následne Antidiskriminačného zákona, na ktorý Zákonník práce odkazuje. Metodika bude priamo prispievať k zlepšeniu mechanizmov odhaľovania a postihovania všetkých foriem diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu na trhu práce, kde majú inšpektoráty práce jedinečné postavenie.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Nájdete ju aj na stránke Toto je rovnosť.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.