2023

14. februára 2023
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Stav k 1. januáru 2023 (R. Bednárik, 2023)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
27. apríla 2023
Titulná strana publikácie Analýza súčasného spracovania štat. údajov v rámci soc. poradenstva a soc. služieb (NP PERD, kolektív, 2023)

Analýza súčasného spracovania štatistických údajov v rámci sociálneho poradenstva a sociálnych služieb (kolektív autoriek, 2023)

Na Slovensku sa postupne nastavuje systém zberu administratívnych dát týkajúcich sa násilia na ženách. V súčasnosti existuje systém zberu takýchto dát v oblasti polície a justície […]
4. septembra 2023
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
12. októbra 2023
Titulná strana publikácie Pracovisko bez sexuálneho obťažovania - ako na to?

Pracovisko bez sexuálneho obťažovania – ako na to? (Veronika Valkovičová, Slávka Karkošková, Magdaléna Musilová, 2023)

Výskumy o miere výskytu sexuálneho obťažovania na Slovensku prinášajú znepokojivé zistenia: so sexuálnym obťažovaním sa stretla viac ako polovica populácie a viac ako dve tretiny žien. […]
6. novembra 2023
Titulná strana záverečnej správy Housing-first pre rodiny v Košiciach (Kválová, Turkovič, Mičicová Ľuptáková, 2023)

Ukončovanie bezdomovectva v Košiciach: Záverečná správa z projektu založeného na prístupe housing-first

„Ten sen tam je nejaký, ale realita jednoducho nepustí a ja som to povedala a za tým si stojím, že nebyť nadácie, tak reálne ja svoje […]
14. novembra 2023
Titulná strana výskumnej správy Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona... (Valkovičová, Kuruc a kol., 2023)

Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore. Záverečná správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc a kol., 2023)

Výskum uplatňovania Antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore vychádza z cieľov Operačného programu Ľudské […]
16. novembra 2023
Titulná strana publikácie Monitoring dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (André, Očenášová - PERD, 2023)

Monitoring dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Zuzana André, Zuzana Očenášová, 2023)

K podpore žien zažívajúcich násilie a ich detí sa v súčasnosti na Slovensku hlási viacero rôznych organizácií. Okrem Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, sú to […]
16. novembra 2023
Titulná strana publikácie Právny a odborný rámec... 2. doplnené vyd. (Filčík, PERD, 2023)

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. 2. doplnené vyd. (Marián Filčík, 2023)

V tejto štúdii sa venujeme postupom krízovej intervencie formou multinštitucionálnej intervencie v prípadoch domáceho násilia a násilia na ženách. Spolupráca všetkých zúčastnených inštitúcií, aktérov a aktérok […]
4. decembra 2023
Titulná strana publikácie Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Očenášová, Karkošková, Fico, PERD, 2023)

Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch (Zuzana Očenášová, Slávka Karkošková, Milan Fico, 2023)

Dospievanie je obdobím, kedy mnoho mladých ľudí začína svoje prvé romantické vzťahy. Randenie môže byť novou a vzrušujúcou fázou v živote tínedžerov. Poskytuje príležitosti na rozvíjanie […]
11. decembra 2023
Titulná strana publikácie Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť, 2023

Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť (Jana Fúsková, Andrej Kuruc, Zuzana Očenášová, Zuzana Sekeráková Búriková, 2023)

Politiky starostlivosti o deti, ako aj ďalších odkázaných ľudí (skrátene politiky starostlivosti) môžu viesť k riešeniu nerovností, ktoré sa vzťahujú k neplatenej práci, ako aj k […]