2023

14. februára 2023
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Stav k 1. januáru 2023 (R. Bednárik, 2023)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
27. apríla 2023
Titulná strana publikácie Analýza súčasného spracovania štat. údajov v rámci soc. poradenstva a soc. služieb (NP PERD, kolektív, 2023)

Analýza súčasného spracovania štatistických údajov v rámci sociálneho poradenstva a sociálnych služieb (kolektív autoriek, 2023)

Na Slovensku sa postupne nastavuje systém zberu administratívnych dát týkajúcich sa násilia na ženách. V súčasnosti existuje systém zberu takýchto dát v oblasti polície a justície […]
4. septembra 2023
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023 (Rastislav Bednárik, 2023)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]