Bulletin IVPR, roč. 4 (2023)

13. januára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2023

Bulletin IVPR 1/2023 (Digitalizácia a umelá inteligencia v sektore dlhodobej starostlivosti – východiskové dokumenty)

Cieľom textu je sprehľadniť relevantné dokumenty za účelom formovania východiskovej orientácie pre úvahy, kam by mohol smerovať sociálny výskum problematiky digitalizácie a UI v sektore dlhodobej starostlivosti. S ohľadom […]
6. februára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2023 (David P. Goldman: Plodnosť viery)

Bulletin IVPR 2/2023 (Plodnosť viery)

Empirické konštatovanie „plodnosť za posledných dvadsať rokov klesla súčasne vo všetkých rozvinutých, priemyslových krajinách bez ohľadu na ich kultúrne trendy“ má jeden protipríklad, ktorý ho vyvracia: […]
7. marca 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2023 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (R. Bednárik)

Bulletin IVPR 3/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023)

Tento bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2023/02/SSO_na_Slovensku_k_1_januaru_2023.pdf. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu Financovanie. Stav sociálnej ochrany […]
25. apríla 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2023 - Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká (M. Kordošová)

Bulletin IVPR 4/2023 (Psychosociálne riziká sú tiež pracovné riziká. Návrh stratégií a programov na elimináciu psychosociálnych rizík na pracovisku)

V tomto čísle bulletinu je uvedený stručný prehľad o psychosociálnych rizikách na pracoviskách a predstavené koncepcie a programy na elimináciu psychosociálnych rizík na úrovni MPSVR SR a podnikovej úrovni. Môžu tak […]
31. mája 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2023 (Frédéric Bastiat: Obchodná bilancia)

Bulletin IVPR 5/2023 (Obchodná bilancia)

Frédéric Bastiat (1801 – 1850) bol francúzsky ekonóm, publicista, spisovateľ a politik, poslanec Národného zhromaždenia v rokoch 1848 – 1850. Ide o reakciu na parlamentné vystúpenie poslanca Francoisa Mauguina; […]
27. júna 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 6/2023 - Vťahovanie užívateľov do sociálnych služieb - konceptuálne prístupy (K. Repková)

Bulletin IVPR 6/2023 (Vťahovanie užívateľov do sociálnych služieb – konceptuálne prístupy)

Problematika, zo zahraničnej spisby známa ako „User involvement in social services“, je v skutočnosti oveľa komplexnejšia ako to, že sociálne služby sa niekomu poskytujú – ich užívateľom. Jej […]
9. augusta 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2023

Bulletin IVPR 7/2023 (Súostrovie Gulag po päťdesiatich rokoch: Rozhovor so Stephenom Kotkinom)

V tomto roku si pripomíname niekoľko okrúhlych výročí z dejín komunizmu a antikomunizmu. V marci uplynulo sedemdesiat rokov od smrti človeka, ktorý sa volal Koba Džugašvili a vo svete bol známy […]
28. septembra 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2023

Bulletin IVPR 8/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2023)

Tento bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2023-rastislav-bednarik-2023/. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu Financovanie. Stav sociálnej ochrany na […]
2. októbra 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2023

Bulletin IVPR 9/2023 (Choroby súčasnej rodiny)

Text je rozšírením príspevku, ktorý prof. Kašparů predniesol na konferencii Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), pripravenej v rámci Národného projektu Rodinné poradne a konanej na pôde […]
16. novembra 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2023

Bulletin IVPR 10/2023 (Flexibilné formy práce sú stále v trende)

Flexibilita práce je neoddeliteľnou súčasťou aktuálnych trendov na Slovensku i vo svete. Ide o veľmi rôznorodé spektrum využívania flexibility práce vo svete – čo sa rozsahu […]