Bulletin IVPR, roč. 4 (2023)

13. januára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2023

Bulletin IVPR 1/2023 (Digitalizácia a umelá inteligencia v sektore dlhodobej starostlivosti – východiskové dokumenty)

Cieľom textuje sprehľadniť relevantné dokumenty za účelom formovania východiskovej orientácie pre úvahy, kam by mohol smerovať sociálny výskum problematiky digitalizácie a UI v sektore dlhodobej starostlivosti. S ohľadom na […]
6. februára 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2023 (David P. Goldman: Plodnosť viery)

Bulletin IVPR 2/2023 (Plodnosť viery)

Empirické konštatovanie „plodnosť za posledných dvadsať rokov klesla súčasne vo všetkých rozvinutých, priemyslových krajinách bez ohľadu na ich kultúrne trendy“ má jeden protipríklad, ktorý ho vyvracia: […]
7. marca 2023
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2023 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023 (R. Bednárik)

Bulletin IVPR 3/2023 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2023)

Tento bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2023/02/SSO_na_Slovensku_k_1_januaru_2023.pdf. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu Financovanie. Stav sociálnej ochrany […]