2020

2. apríla 2020

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

Materiál je spracovaný ako východisková analýza pre prípravu programového dokumentu Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (ďalej len „NPAS-II.“), ktorý by mal byť sfinalizovaný a […]
9. júla 2020

Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015 – 2020. Analýza (Kvetoslava Repková, 2020)

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v platnom znení) MPSVR SR cyklicky pripravuje dokument „Národné priority rozvoja sociálnych služieb“ na referenčné obdobia. Prostredníctvom […]