2020

2. apríla 2020
Titulná strana: Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

Materiál je spracovaný ako východisková analýza pre prípravu programového dokumentu Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (ďalej len „NPAS-II.“), ktorý by mal byť sfinalizovaný a […]
9. júla 2020
Titulná strana štúdie Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015-2020 (K. Repková, IVPR, 2020)

Plnenie národných priorít rozvoja sociálnych služieb v rokoch 2015 – 2020. Analýza (Kvetoslava Repková, 2020)

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v platnom znení) MPSVR SR cyklicky pripravuje dokument „Národné priority rozvoja sociálnych služieb“ na referenčné obdobia. Prostredníctvom […]
18. februára 2021
Titulná strana štúdie Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny

Zvyšovanie dostupnosti služieb pre osoby s autizmom a ich rodiny: Je väčšia pomoc zo strany štátu potrebná a možná? (Darina Ondrušová, 2020)

Predkladaný materiál sa zaoberá otázkou potreby zvyšovania dostupnosti služieb pre osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v SR. So zámerom skvalitniť odborné diskusie na túto tému v 1. […]
18. marca 2021
Titulna strana studie Odstranovanie barier... II. etapa

Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov, II. etapa (Miroslava Kordošová, 2020)

Výskumný projekt sa zameriava najmä na analýzu vzdelávania v oblasti BOZP v podnikoch so zameraním na cudzích/zahraničných pracovníkov. Ide o pokračovanie projektu z roku 2019. Hlavným […]