2020

2. apríla 2020

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

Materiál je spracovaný ako východisková analýza pre prípravu programového dokumentu Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (ďalej len „NPAS-II.“), ktorý by mal byť sfinalizovaný a […]