2023

18. mája 2023
Titulná strana výskumnej správy Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first, 2023

Návrh metodiky zberu dát v projektoch housing-first (Darina Ondrušová, Daniel Škobla, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)

Cieľom predkladaného materiálu je ponúknuť východiská pre systematický a koordinovaný zber dát v housing-first projektoch na Slovensku, ako podklad pre vyhodnocovanie ich úspešnosti v prevencii a […]
12. októbra 2023
Titulná strana výskumnej správy Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou, 2023

Housing-first Bratislava: Dostupné bývanie so sociálnou podporou (Darina Kválová, Zuzana Turkovič, Martina Mičicová Ľuptáková, 2023)

Mesto Bratislava v rokoch 2021-2022 v deviatich bytoch pilotne overovalo jedinečný prístup ukončovania bezdomovectva, housing-first. V spolupráci s tromi neziskovými organizáciami, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s […]
15. novembra 2023
Titulná strana výskumnej správy Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb (Bednárik, Kešelová, 2023)

Aplikácia štandardov kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb zameraná na vybrané ukazovatele vychádzajúce z WHO Quality Rights Toolkit. Metodické východiská a príklady dobrej praxe (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2023)

Výskumná správa reaguje na nový legislatívny rámec pre realizáciu reformy dohľadu v sociálnych veciach. Správa sa venuje predovšetkým zmenám v oblasti hodnotenia štandardov kvality sociálnych služieb […]