Bulletin IVPR

11. septembra 2020
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2020

Bulletin IVPR 1/2020 (Podpora rodiny a detí na Slovensku a v Európskej únii)

Inštitút pre výskum práce a rodiny predstavuje svoje nové periodikum – Bulletin IVPR. V prvom čísle prinášame príspevok doc. PhDr. R. Bednárika, CSc., týkajúci sa podpory […]
25. septembra 2020
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2020

Bulletin IVPR 2/2020 (Preferovaná dĺžka rodičovskej dovolenky: Porovnanie s ôsmimi európskymi krajinami)

V druhom čísle nového periodika prinášame výber zo štúdie českých autoriek, Prof. Dany Hamplovej a Mgr. Petry Šalamounovej. Štúdia je publikovaná v časopise Fórum sociální politiky, […]
13. novembra 2020
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2020

Bulletin IVPR 3/2020 (Prečo na manželstve záleží)

V treťom čísle nového periodika prinášame výber hlavných zistení a záverov publikácie, ktorú sponzorovali a vydali Inštitút pre americké hodnoty (Institute for American Values) a Národný […]
26. novembra 2020
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2020

Bulletin IVPR 4/2020 (Domáca starostlivosť a starnutie v prirodzenom prostredí – koncepčné, výskumné a sociálno-politické reflexie)

V aktuálnom štvrtom čísle Bulletinu IVPR prinášame výber zo štúdie, venujúcej sa téme domácej starostlivosti o starších ľudí. Cieľom štúdie je podporiť odborný národný diskurz k […]
11. decembra 2020
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2020

Bulletin IVPR 5/2020 (Chudoba, babička, námorná pechota a kultúra)

V decembrovom vydaní Bulletinu IVPR prinášame recenziu diela Americká elégia – Hillbilly Elegy od J. D. Vancea (J. D. Vance: Hillbilly Elegy, Harper, 2016, J. D. […]
27. januára 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2021

Bulletin IVPR 1/2021 (Ako prakticky pomôcť rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím?)

V prvom vydaní roka 2021 vám prinášame krátku analýzu a odporúčania pre praktickú pomoc rodine so zdravotne postihnutým dieťaťom. Autorkou je prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD., […]
26. februára 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2021

Bulletin IVPR 2/2021 (Rodičia na trhu práce: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života)

Vo februárovom čísle Bulletinu IVPR v roku 2021 sa autorka, Mgr. Zuzana Turkovič, venuje téme zlaďovaniu pracovného a rodinného života v širšom kontexte, pričom vychádza z […]
8. marca 2021
Titulna strana Bulletinu IVPR 2/2021

Bulletin IVPR 3/2021 (Posudková činnosť v ľudsko-právnej perspektíve: európske modely a skúsenosti)

Marcové číslo Bulletinu IVPR obsahuje príspevok prof. PhDr. Kvetoslavy Repkovej, CSc. a venuje sa téme posudkovej činnosti. Z úvodnej kapitoly: “Výber tematiky PČ v sociálnej oblasti […]
13. apríla 2021
Titulna strana bulletinu - vyrez

Bulletin IVPR 4/2021 (Rodičovský bonus, krok správnym smerom pri dôchodkovej reforme)

V aprílovom vydaní Bulletinu IVPR publikujeme príspevok Vladimíra Palka na tému rodičovského bonusu. Vladimír Palko je matematik, vysokoškolský pedagóg a publicista. Je bývalým politikom, v rokoch 2002-2006 bol […]
21. mája 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2021

Bulletin IVPR 5/2021 (Choroba z povolania, úrazový príplatok a odškodňovanie za COVID-19)

Májové vydanie Bulletinu IVPR sa zaoberá analýzou a výzvami v oblasti uznávania choroby z povolania, úrazovým príplatkom a odškodňovaním v súvislosti s ochorením COVID-19. Autorkou je […]