Bulletin IVPR

11. septembra 2020

Bulletin IVPR 1/2020 (Podpora rodiny a detí na Slovensku a v Európskej únii)

Inštitút pre výskum práce a rodiny predstavuje svoje nové periodikum – Bulletin IVPR. V prvom čísle prinášame príspevok doc. PhDr. R. Bednárika, CSc., týkajúci sa podpory […]
25. septembra 2020

Bulletin IVPR 2/2020 (Preferovaná dĺžka rodičovskej dovolenky: Porovnanie s ôsmimi európskymi krajinami)

V druhom čísle nového periodika prinášame výber zo štúdie českých autoriek, Prof. Dany Hamplovej a Mgr. Petry Šalamounovej. Štúdia je publikovaná v časopise Fórum sociální politiky, […]
13. novembra 2020

Bulletin IVPR 3/2020 (Prečo na manželstve záleží)

V treťom čísle nového periodika prinášame výber hlavných zistení a záverov publikácie, ktorú sponzorovali a vydali Inštitút pre americké hodnoty (Institute for American Values) a Národný […]
26. novembra 2020

Bulletin IVPR 4/2020 (Domáca starostlivosť a starnutie v prirodzenom prostredí – koncepčné, výskumné a sociálno-politické reflexie)

V aktuálnom štvrtom čísle Bulletinu IVPR prinášame výber zo štúdie, venujúcej sa téme domácej starostlivosti o starších ľudí. Cieľom štúdie je podporiť odborný národný diskurz k […]