Bulletin IVPR 2/2020 (Preferovaná dĺžka rodičovskej dovolenky: Porovnanie s ôsmimi európskymi krajinami)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2020 (R. Bednárik, IVPR)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)
11. septembra 2020
Foto zo stretnutia: Podpora multiinštitucionálneho partnerstva v Banskobystrickom regióne (NP PERD)
Podpora multiinštitucionálneho partnerstva v Banskobystrickom regióne
28. septembra 2020

Bulletin IVPR 2/2020 (Preferovaná dĺžka rodičovskej dovolenky: Porovnanie s ôsmimi európskymi krajinami)

Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2020

V druhom čísle nového periodika prinášame výber zo štúdie českých autoriek, Prof. Dany Hamplovej a Mgr. Petry Šalamounovej. Štúdia je publikovaná v časopise Fórum sociální politiky, č. 6/2015, ktorý vydáva pražský Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Autorky pôsobia v Sociologickom ústave Akademie věd ČR.

Na téme rodičovskej dovolenky v súčasnosti s aktuálnymi dátami pracujú výskumní pracovníci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Mgr. Daniel Gerbery, PhD. a Mgr. Zuzana Turkovič. Na výsledky ich výskumu sa môžete tešiť v novoročnom Bulletine IVPR.