2021

22. februára 2021
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. januáru 2021)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
5. augusta 2021
Titulná strana publikácie Vplyv protipandemických opatrení na násilie páchané na ženách (IVPR, Zuzana Očenášová, 2021)

Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Podobne ako na celom svete, aj na Slovensku priniesla pandémia COVID-19 nárast partnerského násilia na ženách. Protipandemické opatrenia viedli k sociálnej izolácii a ženy zažívajúce násilie […]
5. augusta 2021
Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2020 (IVPR, Z. Očenášová, 2021)

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020 (Zuzana Očenášová, 2021)

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR už tretí rok publikuje výročné analýzy policajných a justičných štatistík týkajúcich sa prípadov partnerského a domáceho násilia. Správa za rok […]
16. augusta 2021
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, IVPR)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]