2021

22. februára 2021
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. januáru 2021)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
5. augusta 2021
Titulná strana publikácie Vplyv protipandemických opatrení na násilie páchané na ženách (IVPR, Zuzana Očenášová, 2021)

Vplyv protipandemických opatrení COVID-19 na násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Podobne ako na celom svete, aj na Slovensku priniesla pandémia COVID-19 nárast partnerského násilia na ženách. Protipandemické opatrenia viedli k sociálnej izolácii a ženy zažívajúce násilie […]
5. augusta 2021
Titulná strana publikácie Analýza policajných a justičných dát v prípadoch partnerského a domáceho násilia za rok 2020 (IVPR, Z. Očenášová, 2021)

Analýza policajných a justičných dát v prípadoch policajného a domáceho násilia za rok 2020 (Zuzana Očenášová, 2021)

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách IVPR už tretí rok publikuje výročné analýzy policajných a justičných štatistík týkajúcich sa prípadov partnerského a domáceho násilia. Správa za rok […]
16. augusta 2021
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, IVPR)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
9. novembra 2021
Obrázok - piktogram - dodržiavajte odstup a používajte rúško

COVID-19 a aktuálne opatrenia na pracoviskách a u zamestnávateľov. Právny stav k 8. 11. 2021. Analytický komentár IVPR 1/2021 (Miroslava Kordošová)

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a vstup na pracovisko V súčasnosti, keď nie je vyhlásený núdzový stav, nemožno podmieňovať vstup na pracovisko negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo […]
9. decembra 2021
Titulná strana publikácie COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách - Očenášová, 2021

COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)

Niektoré autorky označujú pandémiu COVID-19 ako “dokonalú búrku” (perfect storm) pre domáce násilie a partnerské násilie na ženách (Women’s Aid, 2020, Usher et al., 2021, Spiranovic […]
30. decembra 2021
Titulná strana správy Sexuálne obťažovanie na vysokých školách, 2021

Sexuálne obťažovanie na vysokých školách. Správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Ivan Ropovik, Slávka Karkošková, 2021)

Hlavným cieľom tohto výskumného projektu, zameraného na skúsenosti študentiek a študentov slovenských vysokých škôl so sexuálnym obťažovaním, je rozšírenie poznatkovej bázy o sexuálnom obťažovaní ako prejave […]
24. januára 2022
Titulná strana publikácie Záverečná správa z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach (2021)

Záverečná správa z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach (Daniel Gerbery, Zuzana Turkovič, Darina Ondrušová, 2021)

Všade dobre, doma najlepšie, hovorí sa v známom slovenskom porekadle. Domov je miesto, kde sa možno cítiť bezpečne. Bez obáv, že sa nie je kam vrátiť. […]
8. februára 2022
Titulná strana publikácie Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, 2021

Metodika monitoringu dostupnosti a kvality podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Andrej Kuruc, Monika Grochová, Zuzana Očenášová, 2021)

Predkladaná metodika má slúžiť ako podklad na monitoring dostupnosti a kvality špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Táto cieľová skupina si v rámci […]