Ekonomické oddelenie

Ekonomické odelenie

Bc. Viera Kalmová

+421 2 204 42 406


správa majetku

RNDr. Helena Rašová

+421 2 204 42 407


projektová manažérka

Ing. Petra Bednáriková

+421 2 204 58 300


ekonómka

Mária Zubonyaiová


mzdová účtovníčka, personalistka

Martina Ševčíková

+421 2 204 58 301


účtovníčka

Michaela Szabóová

+421 2 204 58 420


knihovníčka