Medzinárodná spolupráca (Eurofound a iné)

Medzinárodná spolupráca predstavuje dôležitý pilier identity IVPR. Experti a expertky sú súčasťou medzinárodných projektov v oblasti aplikovaného sociálneho výskumu i medzinárodných monitorovaní sociálno-ekonomických trendov, ktoré majú využitie vo verejnej politike  – a to na národnej i nadnárodnej úrovni.