2024

8. februára 2024
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (R. Bednárik)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2024 (Rastislav Bednárik, 2024)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
29. apríla 2024
Titulná strana publikácie Akoby násilie s tým nič nemalo (2024)

Akoby násilie s tým nič nemalo. Skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami a inštitúciami (Zuzana Očenášová, Michaela Jankovičová, Barbora Burajová, 2024)

Dovoľujeme si Vás upozorniť na najnovšiu publikáciu, ktorú vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny „Akoby násilie s tým nič nemalo. Skúsenosti žien zažívajúcich partnerské násilie so službami […]
29. apríla 2024
Titulná strana publikácie Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? 2024

Shelters and intimate partner and domestic violence support services: areas for help, interventions and empowerment? Joint report from Norway and Slovakia (Zuzana Očenášová, Solveig Bergman, 2024)

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal v anglickom jazyku spoločnú správu z bilaterálneho výskumu. Autorkami a editorkami tejto správy sú Zuzana Očenášová and Solveig Bergman a názov […]