2021

5. januára 2022
Titulná strana výskumnej správy Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (Ondušová, Repková, 2021)

Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Záverečná správa (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2021)

Dokument sa zaoberá systémovými otázkami pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (ďalej len „PRR“) v záujme identifikovať súčasné bariéry využívania týchto nástrojov podpory udržania si zamestnania, návratu na […]