2021

5. januára 2022
Titulná strana výskumnej správy Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (Ondušová, Repková, 2021)

Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie. Záverečná správa (Darina Ondrušová, Kvetoslava Repková, 2021)

Dokument sa zaoberá systémovými otázkami pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (ďalej len „PRR“) v záujme identifikovať súčasné bariéry využívania týchto nástrojov podpory udržania si zamestnania, návratu na […]
7. apríla 2022
Titulná strana štúdie Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP (Miroslava Kordošová, 2021)

Dopady Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky a BOZP. I. etapa. Správa z výskumnej úlohy (Miroslava Kordošová, 2021)

Výskumný projekt sa zameriava najmä analýzu a spoznanie procesov a dopadov Priemyslu 4.0 a digitalizácie na pracovné podmienky, pracovné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Výskumná úloha poskytuje […]
9. mája 2022
Titulná strana výskumnej správy Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku (Kordošová, 2021)

Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na pracovisku. I. etapa (Miroslava Kordošová, 2021)

Predkladaná správa z výskumnej úlohy sa snaží priniesť ucelené informácie z oblasti psychosociálnej záťaže, psychosociálnych rizík a možností ich posudzovania a hodnotenia. Prináša prehľad metód, postupov […]