Bulletin IVPR, roč. 3 (2022)

8. februára 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2022

Bulletin IVPR 1/2022 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Správa o činnosti za rok 2021)

V prvom čísle Bulletinu IVPR v roku 2022 vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, Mgr. Mária Víteková, informuje o činnosti linky v uplynulom roku. Foto […]
28. februára 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022 - Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo

Bulletin IVPR 2/2022 (Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo)

Autorkou februárového Bulletinu IVPR v roku 2022 je prof. PhDr. Dana Hamplová (1973) – česká sociologička, ktorá sa špecializuje na kvantitatívnu sociológiu, predovšetkým na témy rodiny, […]
31. marca 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022

Bulletin IVPR 3/2022 (Maďarský model rodinnej politiky)

Z tretieho tohtoročného vydania Bulletinu IVPR sa dozviete viac o rodinnej politike v Maďarsku – tzv. maďarský model rodinnej politiky priblížime slovami autorky – prezidentky Maďarska, […]
12. apríla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2022 Inovatívne a smart technológie... (M. Kordošová)

Bulletin IVPR 4/2022 (Inovatívne a smart technológie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP)

V aprílovom bulletine sa dočítate o fenoméne dnešnej doby – prebiehajúcej priemyselnej revolúcii (Priemysel 4.0), o digitalizácii, robotizácii, nástupe ekonomiky digitálnych online platforiem, smart OOPP, exoskeletoch, […]