Bulletin IVPR, roč. 3 (2022)

8. februára 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2022

Bulletin IVPR 1/2022 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Správa o činnosti za rok 2021)

V prvom čísle Bulletinu IVPR v roku 2022 vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, Mgr. Mária Víteková, informuje o činnosti linky v uplynulom roku. Foto […]
28. februára 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022 - Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo

Bulletin IVPR 2/2022 (Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo)

Autorkou februárového Bulletinu IVPR v roku 2022 je prof. PhDr. Dana Hamplová (1973) – česká sociologička, ktorá sa špecializuje na kvantitatívnu sociológiu, predovšetkým na témy rodiny, […]
31. marca 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 3/2022

Bulletin IVPR 3/2022 (Maďarský model rodinnej politiky)

Z tretieho tohtoročného vydania Bulletinu IVPR sa dozviete viac o rodinnej politike v Maďarsku – tzv. maďarský model rodinnej politiky priblížime slovami autorky – prezidentky Maďarska, […]
12. apríla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 4/2022 Inovatívne a smart technológie... (M. Kordošová)

Bulletin IVPR 4/2022 (Inovatívne a smart technológie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP)

V aprílovom bulletine sa dočítate o fenoméne dnešnej doby – prebiehajúcej priemyselnej revolúcii (Priemysel 4.0), o digitalizácii, robotizácii, nástupe ekonomiky digitálnych online platforiem, smart OOPP, exoskeletoch, […]
19. júna 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2022

Bulletin IVPR 5/2022 (Politika Viktora Orbána nezastavila pokles populácie)

V májovom Bulletine IVPR v roku 2022 prinášame príspevok o maďarskej demografickej politike, preložený z angličtiny z amerického periodika National Review (apríl 2022). Autorom je Lyman […]
19. júla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 6/2022

Bulletin IVPR 6/2022 (Rodina v minulosti a dnes – potreba rodinných poradní)

Rodina nemala vždy podobu, v akej ju poznáme dnes, ale prechádzala vývojom s rôznymi obmenami. Štruktúru rodiny, jej funkcie i vzťahy v rodine ovplyvňovali spoločenské zmeny, ale historický zrod […]
28. júla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2022

Bulletin IVPR 7/2022 (Rodinná politika éry normalizácie: fenomén „Husákove deti“)

Než sa zamyslíme nad rodinnou politikou v období 70. a 80. rokov minulého storočia, mali by sme si položiť otázku, aké sú ciele rodinnej politiky. Je nejaký rozdiel […]
22. septembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2022 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku, situácia k 1. júlu 2022 - R. Bednárik

Bulletin IVPR 8/2022 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022)

Tento Bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022-rastislav-bednarik-2022/. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu financovanie. Stav sociálnej ochrany na […]
30. septembra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2022

Bulletin IVPR 9/2022 (Rodina ako svojpomocná ekonomická jednotka)

Hovorí sa, že „krv nie je voda“. Toto slovné spojenie vyjadruje históriou overenú skúsenosť, že pokrvní príbuzní sú si oveľa bližší než ľudia nezviazaní týmto genetickým […]
31. októbra 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2022

Bulletin IVPR 10/2022 (Nočná práca a zmenová práca. Dopady na zdravie a riziká)

Predkladané číslo bulletinu sa zaoberá problematikou nočnej a zmenovej práce, rizík vyplývajúcich z tohto spôsobu práce a ich dopadov na zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Autorkou je RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.