Bulletin IVPR 6/2022 (Rodina v minulosti a dnes – potreba rodinných poradní)

Ilustračný obrázok - foto ľudí, ako pijú vodu. K téme tepla a práce v horúčave
Rady zamestnancom, ako zvládnuť prácu v horúčave
14. júla 2022
Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2022
Bulletin IVPR 7/2022 (Rodinná politika éry normalizácie: fenomén „Husákove deti“)
28. júla 2022

Bulletin IVPR 6/2022 (Rodina v minulosti a dnes – potreba rodinných poradní)

Titulná strana Bulletinu IVPR 6/2022

Rodina nemala vždy podobu, v akej ju poznáme dnes, ale prechádzala vývojom s rôznymi obmenami. Štruktúru rodiny, jej funkcie i vzťahy v rodine ovplyvňovali spoločenské zmeny, ale historický zrod rodiny bol špecifický aj vzhľadom na územie, geografické a klimatické podmienkam. Postupnej premene európskej (neskôr slovanskej) rodiny sa príspevok venuje v jednotlivých historických obdobiach, pričom pozornosť sústredí hlavne na postavenie muža, ženy a dieťaťa v rodine i spoločnosti.

Autorkou je PhDr. Anna Kasanová, PhD. Je členkou Expertného tímu Národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktorý realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Členky Expertného tímu pripravujú štandardy, podľa ktorých bude fungovať celoslovenská sieť rodinných poradní. Text tohto Bulletinu IVPR zaznel ako príspevok na konferencii Národného projektu Rodinné poradne dňa 17. júna 2022.

Logo EÚ-ESF a OPĽZ

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk