Bulletin IVPR, roč. 2 (2021)

27. januára 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2021

Bulletin IVPR 1/2021 (Ako prakticky pomôcť rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím?)

V prvom vydaní roka 2021 vám prinášame krátku analýzu a odporúčania pre praktickú pomoc rodine so zdravotne postihnutým dieťaťom. Autorkou je prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD., […]
26. februára 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2021

Bulletin IVPR 2/2021 (Rodičia na trhu práce: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života)

Vo februárovom čísle Bulletinu IVPR v roku 2021 sa autorka, Mgr. Zuzana Turkovič, venuje téme zlaďovaniu pracovného a rodinného života v širšom kontexte, pričom vychádza z […]
8. marca 2021
Titulna strana Bulletinu IVPR 2/2021

Bulletin IVPR 3/2021 (Posudková činnosť v ľudsko-právnej perspektíve: európske modely a skúsenosti)

Marcové číslo Bulletinu IVPR obsahuje príspevok prof. PhDr. Kvetoslavy Repkovej, CSc. a venuje sa téme posudkovej činnosti. Z úvodnej kapitoly: “Výber tematiky PČ v sociálnej oblasti […]
13. apríla 2021
Titulna strana bulletinu - vyrez

Bulletin IVPR 4/2021 (Rodičovský bonus, krok správnym smerom pri dôchodkovej reforme)

V aprílovom vydaní Bulletinu IVPR publikujeme príspevok Vladimíra Palka na tému rodičovského bonusu. Vladimír Palko je matematik, vysokoškolský pedagóg a publicista. Je bývalým politikom, v rokoch 2002-2006 bol […]
21. mája 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 5/2021

Bulletin IVPR 5/2021 (Choroba z povolania, úrazový príplatok a odškodňovanie za COVID-19)

Májové vydanie Bulletinu IVPR sa zaoberá analýzou a výzvami v oblasti uznávania choroby z povolania, úrazovým príplatkom a odškodňovaním v súvislosti s ochorením COVID-19. Autorkou je […]
2. júla 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 6/2021 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Rastislav Bednárik)

Bulletin IVPR 6/2021 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku)

Tento Bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-januaru-2021-rastislav-bednarik-2021/. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu financovanie. Stav sociálnej ochrany […]
16. júla 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 7/2021, Roman Joch: Prečo nepolitizovať rodinu

Bulletin IVPR 7/2021 (Prečo nepolitizovať rodinu)

Júlové vydanie Bulletinu Inštitútu pre výskum práce a rodiny prináša upravenú verziu článku, ktorý bude publikovaný v letnom čísle 115 českej Revue Prostor. Autorom je riaditeľ IVPR, […]
31. augusta 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2021

Bulletin IVPR 8/2021 (Manželstvo, rodina, partnerstvo)

Bulletin IVPR v auguste 2021 prináša esej od Daniela Kroupu. Daniel Kroupa (1949) je český filozof (žiak Jána Patočku), vysokoškolský pedagóg, komentátor a bývalý disident i politik. Esej […]
30. septembra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2021

Bulletin IVPR 9/2021 (Rodina a jej evolučná minulosť)

Pre septembrové číslo Bulletinu IVPR napísal esej o rodine a jej evolúcii rodinný psychológ, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
29. októbra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2021

Bulletin IVPR 10/2021 (O tom, ako budeme žiť, rozhoduje politika domáca…)

Októbrový bulletin IVPR tvorí rozhovor Sylvie Porubänovej a Romana Jocha na politické i sociologické témy.