Bulletin IVPR 6/2021 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku)

Logo Európskej Komisie
Strategický rámec EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027
2. júla 2021
IVPR logo
IVPR v médiách – júl 2021
8. júla 2021

Bulletin IVPR 6/2021 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku)

Titulná strana Bulletinu IVPR 6/2021 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Rastislav Bednárik)

Tento Bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-januaru-2021-rastislav-bednarik-2021/. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu financovanie.

Stav sociálnej ochrany na Slovensku na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie – MISSOC spracováva doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.