2019

7. novembra 2019
Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2019. R. Bednárik, IVPR, 2019

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
27. novembra 2019
Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. januáru 2019. R. Bednárik, IVPR, 2019

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2019 (Rastislav Bednárik, 2019)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
27. januára 2020
Ilustračný obrázok - bytový dom

Vytvorenie systému prestupného bývania v SR: Priebeh, závery a odporúčania okrúhlych stolov (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, Milan Fico, Daniel Škobla, 2019)

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR z Koncepcie štátnej bytovej politiky SR do roku 2020 úloha […]
27. januára 2020
Ilustračný obrázok - bytový dom

Služby pre ľudí bez domova a projekty housing-first v Európe (Materiál pracovného charakteru/working paper. Darina Ondrušová, 2019)

V rokoch 2018 a 2019 boli v prostredí európskych organizácií, ktoré sa venujú advokácii v oblasti bezdomovectva a vylúčenia z bývania, publikované tri komparatívne analýzy zamerané […]
8. apríla 2020
Titulná strana publikácie Ako vyučovať o domácom násilí - L. Nemcová, L. Rovňanová, P. Fridrichová, 2019

Ako vyučovať o domácom násilí: Metodický materiál pre učiteľov a učiteľky (Lívia Nemcová, Lenka Rovňanová, Petra Fridrichová, 2019)

Predložené metodické listy sú určené pre vyučujúcich a vyučujúce rôznych predmetov, kde prierezovo je problematika domáceho násilia ako porušovania ľudských práv realizovaná. Predmetom metodickej príručky je […]
8. apríla 2020
Titulná strana publikácie Násilí je možné zastavit

Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích (ed.: Barbara Jakobsen, Marius Råkil, 2019)

Čo je násilie a ako vnímať tých, ktorí sa dopúšťajú násilia v blízkych vzťahoch? Aké postupy využíva terapia, zameraná na násilie? Aký má domáce násilie dopad […]
15. apríla 2020
Grafický element - mladá rodina - žena a muž v dome

Okrúhly stôl k vytvoreniu systému prestupného bývania I. a II.

V mesiacoch jún a júl 2019 Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizoval dva okrúhle stoly k […]
21. júla 2020
Titulná strana publikácie Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, IVPR, 2019)

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Štúdia Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako rodovej diskriminácie je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a […]