Kontrakt s MPSVR SR

Základným dokumentom, ktorým je usmerňovaná výskumná činnosť Inštitútu pre výskum práce a rodiny, je Kontrakt s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Kontrakt je vytváraný a schvaľovaný každoročne, pričom reaguje na aktuálne problémy, ako aj na potrebu reflektovať dlhodobejšie trendy.

Kontrakt na rok 2022

Kontrakt na rok 2021

Kontrakt na rok 2020

Kontrakt na rok 2019