Kontrakt s MPSVR SR

Základným dokumentom, ktorým je usmerňovaná výskumná činnosť Inštitútu pre výskum práce a rodiny, je Kontrakt s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Kontrakt je vytváraný a schvaľovaný každoročne, pričom reaguje na aktuálne problémy, ako aj na potrebu reflektovať dlhodobejšie trendy.

Kontrakt na rok 2023

Kontrakt na rok 2022

Kontrakt na rok 2021

Kontrakt na rok 2020

Kontrakt na rok 2019