Kontrakt s MPSVR SR

Základným dokumentom, ktorým je usmerňovaná výskumná činnosť Inštitútu pre výskum práce a rodiny, je Kontrakt s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Kontrakt je vytváraný a schvaľovaný každoročne, pričom reaguje na aktuálne problémy, ako aj na potrebu reflektovať dlhodobejšie trendy.

Kontrakt na rok 2024

Kontrakt na rok 2023

Kontrakt na rok 2022

Kontrakt na rok 2021

Kontrakt na rok 2020

Kontrakt na rok 2019

Kontrakt na rok 2018

Kontrakt na rok 2017

Kontrakt na rok 2016

Kontrakt na rok 2015

Kontrakt na rok 2014

Kontrakt na rok 2013

Kontrakt na rok 2012

Kontrakt na rok 2011

Kontrakt na rok 2010

Kontrakt na rok 2009

Kontrakt na rok 2008

Kontrakt na rok 2007

Kontrakt na rok 2006

Kontrakt na rok 2005