2024

25. marca 2024
Titulná strana výskumnej úlohy Analýza ekon. hodnoty neplatenej práce (R. Bednárik, 2024)

Analýza ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP ako podklad pre vytvorenie nástrojov pre vyváženú deľbu práce (Rastislav Bednárik, 2024)

V štúdii sú prezentované vyjadrenia odborníkov (formou vybraných textov z viacerých publikácií domácej i zahraničnej proveniencie). Podrobnejšie sa štúdia venuje: definíciám – čo je to neplatená domáca práca a čo […]
3. apríla 2024
Titulná strana výskumnej správy Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2024)

Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti (Rastislav Bednárik, Daniela Kešelová, 2024)

Otcovia na Slovensku majú možnosť za pomoci štátnych dávok starať sa o vlastné najmenšie deti a plnohodnotnejšie tak realizovať svoje rodičovské práva, a teda v praktickej rovine v […]
9. apríla 2024
Titulná strana výskumnej správy Analýza dát o dostupnosti a prepojení služieb včasnej intervencie (D. Kválová, M. Mičicová Ľuptáková, 2024)

Analýza dát o dostupnosti a prepojení služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na Slovensku (Darina Kválová, Martina Mičicová Ľuptáková, 2024)

Podpora rodín s deťmi s rizikovým vývinom/so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia je v súčasnosti na Slovensku realizovaná v rámci troch rezortov, pričom nie […]