2018

8. apríla 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
8. apríla 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
8. apríla 2020

Sociálna práca v sociálnych službách (Kvetoslava Repková, 2018)

Cieľom monografie je na základe výskumnej činnosti prispieť k odbornému objasňovaniu vzťahov medzi sociálnou prácou a sociálnymi službami cestou hlbšieho poznávania súvislostí medzi inštitucionálnymi podmienkami pre […]