Výskumný tím IVPR

Výskum sociálnej a rodinnej politiky

Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

+421 2 20 442 400


vedúci výskumného tímu IVPR

Ing. Mgr. Daniel Škobla, PhD.

+421 2 20 442 419


výskumný pracovník

Mgr. Martina Mičicová Ľuptáková


výskumná pracovníčka

Prof. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.

+421 2 20 442 414


výskumná pracovníčka

Mgr. Zuzana Turkovič, PhD.

+421 2 20 442 417


výskumná pracovníčka

Výskum práce a zamestnanosti

Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

+421 2 204 42 409


výskumný pracovník

Ing. Ľudovít Czíria, CSc.

+421 2 204 42 416


výskumný pracovník

Mgr. Darina Kválová, PhD.

+421 2 20 442 417


výskumná pracovníčka

PhDr. Daniela Kešelová, PhD.

+421 2 204 42 417


výskumná pracovníčka

Výskum bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

+421 2 204 42 418


výskumná pracovníčka