Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci

5 log: EÚ, Program SLOVENSKO, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Inštitút pre výskum práce a rodiny a Ministerstvo zdravotníctva SR

Inštitút pre výskum práce a rodiny si váži príležitosť byť partnerskou organizáciou v národnom projekte „Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci“ a spolupracovať s prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a partnerom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Tento projekt je implementovaný od januára 2024 do decembra 2026.

Záleží nám na dostupnosti a kvalite odborného poradenstva a asistencie pre ženy a dievčatá, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch a domáce násilie. Túto špecifickú službu poskytuje Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – 0800 212 212, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne/7 dní v týždni.

Viac o národnom projekte, jeho hlavných aktivitách a podaktivitách nájdete tu: 

https://www.health.gov.sk/?NP-narodne-linky-pomoci