Iné výskumné aktivity

Popri výskumoch a analýzach, ktoré sú realizované na základe Kontraktu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, IVPR participuje na ďalších odborných aktivitách. Experti a expertky IVPR spolupracujú s ďalšími organizáciami verejnej a štátnej správy, s mimovládnymi organizáciami či subjektmi z akademického prostredia. Vo všetkých týchto aktivitách ponúkajú expertízu v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, trhu práce a pracovných podmienok.