2020

4. februára 2020
Titulná strana: Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
2. apríla 2020
Grafický element - mladá rodina - žena, muž a dieťa

Zhrnutie vybraných výsledkov omnibusového prieskumu “Sociálna klíma”

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizuje v nepravidelných intervaloch zisťovanie názorov verejnosti na otázky ohľadne sociálno-ekonomickej situácie na Slovensku a príslušných verejných politík. Jeden z takýchto prieskumov prebehol vo […]
15. apríla 2020
Titulná strana štúdie Analýza zmien v plánovaní rozvoja a financovaní poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova (Darina Ondrušová, 2020)

Analýza zmien v plánovaní rozvoja a financovaní poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova (Darina Ondrušová, 2020)

Cieľom analýzy bolo podporiť diskusie o rozvoji sociálnych služieb pre ľudí bez domova na Slovensku zmapovaním zmien v komunitnom plánovaní a financovaní sociálnych služieb krízovej intervencie […]
5. mája 2020
Ilustračný obrázok mladého muža s batohom na chrbte

Dôležité je nestratiť bývanie. Ako štát v súčasnej situácii môže pomôcť skupinám obyvateľstva najviac ohrozeným prepadom do pouličného bezdomovectva. Analytický komentár IVPR 1/2020 (Darina Ondrušová)

Úvod Jednou z veľkých výziev, ktoré so sebou priniesla pandémia koronavírusu, je zníženie či strata príjmu domácností a s tým spojené riziko straty bývania. Vlády po celom svete, Slovensko […]
28. mája 2020
Titulná strana publikácie Zber administratívnych dát o partnerskom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, IVPR)

Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ SR, MS SR a zdravotníctva. Zber administratívnych dát o partnerskom a domácom násilí za rok 2018 (Zuzana Očenášová, 2020)

Dovoľujeme si vás upozorniť na našu novú publikáciu s názvom Návrh na vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie ich pravidelného publikovania v činnosti PZ […]
9. júna 2020
Ilustračný obrázok - čistenie klávesnice obrúskom

Podpora príjmu zamestnaných osôb, ktorých pracovné miesta ohrozuje COVID-19, vo vybraných krajinách EÚ. Analytický komentár IVPR 2/2020 (Rastislav Bednárik)

Krajiny Európskej únie využili rozličné opatrenia na zamedzenie nežiaducich následkov pandémie koronavírusu a choroby Covid-19. V predloženom prehľade venujeme pozornosť opatreniam, ktorými  sa krajiny EÚ snažili ochrániť a udržať […]
1. júla 2020
Titulná strana publikácie Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

Právny a odborný rámec zriaďovania a fungovania siete intervenčných tímov. Východisková analýza (Marián Filčík, 2020)

V tejto štúdii sa venujeme postupom krízovej intervencie formou multinštitucionálnej intervencie v prípadoch domáceho násilia a násilia na ženách. Spolupráca všetkých zúčastnených inštitúcií, aktérov a aktérok […]
9. júla 2020
Titulná strana publikácie Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partners. a domáceho násilia - Z. Očenášová, IVPR, 2020

Analýza administratívnych dát o trestnom konaní v prípadoch partnerského a domáceho násilia z policajnej a justičnej štatistiky (Zuzana Očenášová, 2020)

V roku 2019 analytička KMC Zuzana Očenášová skúmala dáta z policajných a súdnych štatistík týkajúcich sa partnerského a domáceho násilia. V policajných štatistikách tvorilo domáce násilie 49 %, partnerské násilie na ženách 44 % […]
17. júla 2020
Ilustračné foto - prázdne stoly a stoličky v kaviarni v exteriéri

Strata práce a podpora v nezamestnanosti – príklady vybraných krajín. Analytický komentár IVPR 3/2020 (Daniela Kešelová)

Na prelome marca a apríla 2020 sa v EÚ-27 po období dlhodobého kontinuálneho poklesu výrazne zvýšil počet ľudí bez platenej práce v dôsledku pandémie koronavírusu. Počet ľudí bez platenej […]
11. septembra 2020
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2020 (R. Bednárik, IVPR)

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]