2020

4. februára 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná […]
2. apríla 2020

Zhrnutie vybraných výsledkov omnibusového prieskumu „Sociálna klíma“

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizuje v nepravidelných intervaloch zisťovanie názorov verejnosti na otázky ohľadne sociálno-ekonomickej situácie na Slovensku a príslušných verejných politík. Jeden z takýchto prieskumov prebehol vo […]
15. apríla 2020

Analýza zmien v plánovaní rozvoja a financovaní poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie pre ľudí bez domova (Darina Ondrušová, 2020)

Cieľom analýzy bolo podporiť diskusie o rozvoji sociálnych služieb pre ľudí bez domova na Slovensku zmapovaním zmien v komunitnom plánovaní a financovaní sociálnych služieb krízovej intervencie […]
5. mája 2020

Dôležité je nestratiť bývanie. Ako štát v súčasnej situácii môže pomôcť skupinám obyvateľstva najviac ohrozeným prepadom do pouličného bezdomovectva. Analytický komentár IVPR 1/2020 (Darina Ondrušová)

Úvod Jednou z veľkých výziev, ktoré so sebou priniesla pandémia koronavírusu, je zníženie či strata príjmu domácností a s tým spojené riziko straty bývania. Vlády po celom svete, Slovensko […]
9. júna 2020

Podpora príjmu zamestnaných osôb, ktorých pracovné miesta ohrozuje COVID-19, vo vybraných krajinách EÚ. Analytický komentár IVPR 2/2020 (Rastislav Bednárik)

Krajiny Európskej únie využili rozličné opatrenia na zamedzenie nežiaducich následkov pandémie koronavírusu a choroby Covid-19. V predloženom prehľade venujeme pozornosť opatreniam, ktorými  sa krajiny EÚ snažili ochrániť a udržať […]