Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Upútavka: Dymová hora - otvorenie výstavy
Dymová hora – otvorenie výstavy
3. februára 2020
Ing. K. Habina, generálny riaditeľ NIP a PhDr. S. Porubänová, riaditeľka IVPR podpisujú Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci NIP a IVPR
6. februára 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Titulná strana: Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.