Memorandum o spolupráci NIP a IVPR

Titulná strana: Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)
4. februára 2020
Upútavka: 100 rokov volebného práva žien v Československu - verejná diskusia
100 rokov volebného práva žien v Československu – verejná diskusia
19. februára 2020

Memorandum o spolupráci NIP a IVPR

Ing. K. Habina, generálny riaditeľ NIP a PhDr. S. Porubänová, riaditeľka IVPR podpisujú Memorandum o spolupráci

Pozdvihnúť výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na kvalitatívne novú úroveň a aplikovať výsledky výskumných úloh v praxi má pomôcť memorandum o spolupráci, ktoré dnes v Košiciach podpísali riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), PhDr. Silvia Porubänová a generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce (NIP), Ing. Karol Habina.