Publikácie

Základným výstupom výskumnej a analytickej činnosti IVPR sú výskumné správy. Experti a expertky IVPR popri tom produkujú aj ďalšie štúdie, analýzy či podkladové analýzy. Tieto materiály sú prístupné na tejto stránke. Publikácie z roku 2017 a staršie si môžete vyhľadať v knižničnom on-line katalógu alebo Vám ich radi sprístupníme na vyžiadanie.