Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Mgr. Barbora Burajová

+421 2 204 42 501


vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách

Sára Činčurová, M.A.

+421 2 204 42 506


analytička pre systematizáciu vzdelávania a vzdelávanie

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.

+421 2 204 42 502


analytička pre výskum a monitoring

Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD.

+421 2 204 42 410


analytička/výskumníčka v oblasti rodovej rovnosti

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD.

+421 2 204 42 512


analytička/výskumníčka v oblasti rodovej rovnosti

Ing. Viktória Ručková

+421 2 204 42 503


finančná manažérka

Bc. Nikola Vitálošová

+421 2 204 42 405


mzdová účtovníčka/personalistka

Bc. Andrea Slobodníková

+421 2 204 42 510


analytička pre štandardizáciu postupov a koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce na národnej úrovni

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

+421 2 204 42 504


analytička pre primárnu prevenciu a primárnu prevenciu vo vzdelávaní

Mgr. Jana Jablonická Zezulová

+421 2 204 42 505


analytička/výskumníčka v oblasti rodovej rovnosti a vedúca projektovej aktivity Podpora účinných mechanizmov na odstraňovanie rodovej diskriminácie

Ing. Mgr. Andrej Kuruc

+421 2 204 42 511


analytik/výskumník v oblasti rodovej rovnosti

Mgr. Viera Böttcher

+421 2 204 42 500


manažérka komunikácie

PhDr. Edita Endreslová

+421 2 204 42 509


projektová manažérka