Zhrnutie vybraných výsledkov omnibusového prieskumu “Sociálna klíma”

Titulná strana: Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)
Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)
2. apríla 2020
grafický element - zelený abstraktný
Analytik: Ak nezačneme brať rodové nerovnosti vážne, pandémia ich ešte zhorší (Michaela Žureková, SME Žena, 30.3.2020 – rozhovor s Andrejom Kurucom)
2. apríla 2020

Zhrnutie vybraných výsledkov omnibusového prieskumu “Sociálna klíma”

Grafický element - mladá rodina - žena, muž a dieťa

Inštitút pre výskum práce a rodiny realizuje v nepravidelných intervaloch zisťovanie názorov verejnosti na otázky ohľadne sociálno-ekonomickej situácie na Slovensku a príslušných verejných politík. Jeden z takýchto prieskumov prebehol vo forme omnibusu koncom januára 2020 a na tomto mieste ponúkame zhrnutie vybraných zistení. Výsledky zverejňujeme s určitým časovým posunom, pretože sme nechceli ovplyvňovať verejnú diskusiu počas predvolebnej kampane. Navyše, v tento kritický čas majú viacerí z nás možnosť na chvíľu zastaviť sa pri témach, na ktoré pri bežnom programe väčšinou nie je čas. Veríme, že prezentované dáta ponúknu dôvod na premýšľanie.