Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

IVPR logo
IVPR v médiách – apríl 2020
2. apríla 2020
Grafický element - mladá rodina - žena, muž a dieťa
Zhrnutie vybraných výsledkov omnibusového prieskumu “Sociálna klíma”
2. apríla 2020

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

Titulná strana: Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030, analytická časť (Kvetoslava Repková, ed., 2020)

Materiál je spracovaný ako východisková analýza pre prípravu programového dokumentu Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (ďalej len „NPAS-II.“), ktorý by mal byť sfinalizovaný a schválený pre účely implementácie do konca roka 2020. Príprava analytického materiálu začala v druhom polroku 2019 a následne sa premietla do Kontraktu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Inštitútom pre výskum práce a rodiny na rok 2020. Analýzu spracovali Kvetoslava Repková, Vladimír Baláž, Rastislav Bednárik, Miloš Nemeček a Branislav Šprocha.