Analytik: Ak nezačneme brať rodové nerovnosti vážne, pandémia ich ešte zhorší (Michaela Žureková, SME Žena, 30.3.2020 – rozhovor s Andrejom Kurucom)

Zhrnutie vybraných výsledkov omnibusového prieskumu „Sociálna klíma“
2. apríla 2020
Slováci sa ako komunita počas pandémie nemajú za čo hanbiť. Príjemne sme prekvapili samých seba, hovorí sociologička (Tomáš Pilz, Denník S, 31.3.2020 – rozhovor so Silviou Porubänovou)
2. apríla 2020

Analytik: Ak nezačneme brať rodové nerovnosti vážne, pandémia ich ešte zhorší (Michaela Žureková, SME Žena, 30.3.2020 – rozhovor s Andrejom Kurucom)

Vážené dámy, vážení páni, v súčasnosti pre ohrozenia i následky súvisiace s pandémiou koronavírusu prežívame neľahké časy. Potreba informovanej reakcie a nevyhnutných zmien sa netýka iba našich osobných a rodinných životov.

Ochrana verejného zdravia, minimalizácia celej plejády mysliteľných rizík a strát je našou spoločnou úlohou a výzvou! Preto sme sa rozhodli sústrediť naše analytické, výskumné, publikačné kapacity na aktuálnu reflexiu kritických tém a oblastí.

Na webstránke budeme pravidelne uverejňovať krátke štúdie, analýzy, námety. Ich obsah i forma bude operatívne odrážať celospoločenské priority.  Naším cieľom je najmä prinášať pozitívne posolstvá, upriamiť pozornosť na potenciál kvality a nádeje.

V mene všetkých kolegýň a kolegov Vám prajem veľa zdravia, síl a vytrvalosti.

S úctou Silvia Porubänová

„Štát by mal oceniť neplatenú prácu. Môže to napríklad znamenať, že ženám, ktoré nemôžu pracovať na home office a musia sa starať o dieťa, by pomohol príspevkom,“ hovorí ANDREJ KURUC, analytik a výskumník z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Podľa jeho slov sú to totiž práve ženy, ktoré na seba viac preberajú starostlivosť o domácnosť a rodinu, pričom v prípade detí častejšie ostávajú na OČR. V rozhovore vysvetľuje, v čom môže mať pandémia koronavírusu neblahé dôsledky a čo by sa s tým dalo urobiť.

Pred pár dňami ste napísali blog, v ktorom vysvetľujete, ako pandémia koronavírusu vplýva na životy mužov a žien. Píšete, že zhoršuje a prehlbuje všetky spoločenské nerovnosti. O ktorých nerovnostiach hovoríme?

Ide hlavne o rodovú nerovnosť, pri ktorej bude v ešte väčšej miere ako doteraz padať na plecia žien starostlivosť o deti či starších členov rodiny, čiže neplatená práca.

Ak budú títo členovia a členky rodiny doma alebo chorí, budú to vo väčšej miere práve ženy, ktoré vypadnú z pracovného procesu a budú sa o nich starať, keďže školy a sociálne zariadenia sú zatvorené.

Takisto to môže prehĺbiť nerovnosti u starších vekových skupín, kde podiel žien vo veku 65 a viac rokov, ktoré žijú osamelo v domácnostiach, je väčší ako podiel mužov v tej istej vekovej skupine. A vieme, že z hľadiska veku patria do rizikovej skupiny.

Čítajte viac tu