Slováci sa ako komunita počas pandémie nemajú za čo hanbiť. Príjemne sme prekvapili samých seba, hovorí sociologička (Tomáš Pilz, Denník S, 31.3.2020 – rozhovor so Silviou Porubänovou)

grafický element - zelený abstraktný
Analytik: Ak nezačneme brať rodové nerovnosti vážne, pandémia ich ešte zhorší (Michaela Žureková, SME Žena, 30.3.2020 – rozhovor s Andrejom Kurucom)
2. apríla 2020
Ilustračný obrázok - mladý muž pracujúci z domu
Ako nastaviť prácu z domu počas pandémie koronavírusu? (Miroslava Kordošová)
7. apríla 2020

Slováci sa ako komunita počas pandémie nemajú za čo hanbiť. Príjemne sme prekvapili samých seba, hovorí sociologička (Tomáš Pilz, Denník S, 31.3.2020 – rozhovor so Silviou Porubänovou)

Silvia Porubänová

Vážené dámy, vážení páni, v súčasnosti pre ohrozenia i následky súvisiace s pandémiou koronavírusu prežívame neľahké časy. Potreba informovanej reakcie a nevyhnutných zmien sa netýka iba našich osobných a rodinných životov.

Ochrana verejného zdravia, minimalizácia celej plejády mysliteľných rizík a strát je našou spoločnou úlohou a výzvou! Preto sme sa rozhodli sústrediť naše analytické, výskumné, publikačné kapacity na aktuálnu reflexiu kritických tém a oblastí.

Na webstránke budeme pravidelne uverejňovať krátke štúdie, analýzy, námety. Ich obsah i forma bude operatívne odrážať celospoločenské priority.  Naším cieľom je najmä prinášať pozitívne posolstvá, upriamiť pozornosť na potenciál kvality a nádeje.

V mene všetkých kolegýň a kolegov Vám prajem veľa zdravia, síl a vytrvalosti.

S úctou Silvia Porubänová

Slovensko prijalo v boji proti šíreniu koronavírusu Covid-19 tvrdé opatrenia, ktoré ľudia väčšinou schvaľujú. Na druhej strane počúvame svedectvá našincov z krajín západnej Európy, podľa ktorých tam ľudia zďaleka k pandémii nepristupujú tak zodpovedne ako u nás. O prístupe Slovákov k opatreniam proti šíreniu koronavírusu aj dopadoch sociálneho dištancu hovorila sociologička Silvia Porubänová pre Denník S.

Čítajte ďalej tu