Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2020
Bulletin IVPR 1/2020 (Podpora rodiny a detí na Slovensku a v Európskej únii)
11. septembra 2020
Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2020
Bulletin IVPR 2/2020 (Preferovaná dĺžka rodičovskej dovolenky: Porovnanie s ôsmimi európskymi krajinami)
25. septembra 2020

Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2020 (R. Bednárik, IVPR)

Príručka bola spracovaná na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC). Skladá sa z tabuliek – kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.