Bulletin IVPR 1/2020 (Podpora rodiny a detí na Slovensku a v Európskej únii)

IVPR logo
Stretnutie IVPR s občianskou a odbornou verejnosťou – 17.9.2020
11. septembra 2020
Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku - situácia k 1. júlu 2020 (R. Bednárik, IVPR)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2020 (Rastislav Bednárik, 2020)
11. septembra 2020

Bulletin IVPR 1/2020 (Podpora rodiny a detí na Slovensku a v Európskej únii)

Titulná strana Bulletinu IVPR 1/2020

Inštitút pre výskum práce a rodiny predstavuje svoje nové periodikum – Bulletin IVPR. V prvom čísle prinášame príspevok doc. PhDr. R. Bednárika, CSc., týkajúci sa podpory rodiny a detí na Slovensku a v Európskej únii.

Podpora rodiny je na Slovensku závažnou témou, a preto je dôležité presvedčiť sa o zameraní a rozsahu takejto podpory v kontexte jednak možností štátu a ekonomiky a jednak v porovnaní s ďalšími krajinami, s ktorými fungujeme v jednej Európskej únii. Príspevok preto poskytuje fakty o podpore rodiny a detí z relevantných údajov Európskej komisie – jednak z databázy štatistických údajov Eurostatu a jednak z databázy právnych údajov MISSOC (informačný systém monitorujúci vývoj legislatívy krajín EÚ v oblasti sociálnej ochrany). Osobitne je venovaná pozornosť aj vývoju legislatívy v tejto oblasti na Slovensku.