2020

12. októbra 2020
Titulná strana publikácie Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, Jana Jablonická Zezulová, 2020)

Od jari tohto roku zaviedli európske vlády karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Aj pre ľudí žijúcich na Slovensku znamenali tieto opatrenia bezprecedentné a radikálne […]
11. decembra 2020
Titulná strana publikácie Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová, 2020)

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách dopĺňa výročné správy o násilí na ženách z policajných a justičných dát. Barbora Burajová a Zuzana Očenášová analyzovali ochranu žien pred […]
12. februára 2021
Dekoračný obrázok, grafika

Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, 2020)

Príručka, ktorú Vám predkladáme, poskytuje základnú orientáciu v problematike sexuálneho obťažovania; ponúka jej vymedzenie, paletu foriem, výskumne podložené dáta o výskyte tohto javu a spektre jeho […]
22. júla 2021
Titulná strana publikácie Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)

Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu (Jarmila Lajčáková, 2020)

Ochrana pred diskrimináciou, jej potláčanie a sankcionovanie vyžadujú jasné a transparentné mechanizmy a metodiky najmä pre tie osoby, ktoré nie sú odborníkmi v oblasti antidiskriminácie, ale […]
29. júla 2021
Titulná strana publikácie IVPR Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov...

Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov ako súčasť doložky vplyvov legislatívy (Jitka Dvořáková, Anna Mondeková, 2020)

Štátne politiky a legislatíva sú vo väčšine prípadov považované za rodovo neutrálne, keďže z ich zavádzania do praxe majú mať úžitok všetci členovia a členky spoločnosti […]