2020

12. októbra 2020

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19 (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, Jana Jablonická Zezulová, 2020)

Od jari tohto roku zaviedli európske vlády karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19. Aj pre ľudí žijúcich na Slovensku znamenali tieto opatrenia bezprecedentné a radikálne […]
11. decembra 2020

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách (Barbora Burajová, Zuzana Očenášová, 2020)

Analýza súdnych rozhodnutí v prípadoch násilia páchaného na ženách dopĺňa výročné správy o násilí na ženách z policajných a justičných dát. Barbora Burajová a Zuzana Očenášová analyzovali ochranu žien pred […]
12. februára 2021

Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy (Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, 2020)

Príručka, ktorú Vám predkladáme, poskytuje základnú orientáciu v problematike sexuálneho obťažovania; ponúka jej vymedzenie, paletu foriem, výskumne podložené dáta o výskyte tohto javu a spektre jeho […]