Sociálna práca v sociálnych službách (Kvetoslava Repková, 2018)

Titulná strana Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2018 (Rastislav Bednárik, 2018)
8. apríla 2020
Ilustračný obrázok - ruža a ruky staršej a mladšej osoby
Kvalita sociálnych služieb – „nadstavba“ len pre dobré časy? Poďakovanie všetkým v sociálnych službách. Výzva na zdieľanie námetov, postrehov, skúseností (Kvetoslava Repková)
8. apríla 2020

Sociálna práca v sociálnych službách (Kvetoslava Repková, 2018)

Titulná strana publikácie Sociálna práca v sociálnych službách - Kvetoslava Repková, 2018

Cieľom monografie je na základe výskumnej činnosti prispieť k odbornému objasňovaniu vzťahov medzi sociálnou prácou a sociálnymi službami cestou hlbšieho poznávania súvislostí medzi inštitucionálnymi podmienkami pre výkon sociálnej práce a rolovým repertoárom sociálnych pracovníkov a pracovníčok v sociálnych službách, ktorý je inštitucionálnymi podmienkami determinovaný. Ide o otázky, ktoré neboli v podmienkach Slovenska doposiaľ predmetom systematickejšieho výskumného záujmu, pričom sú významné pre prijímanie kvalifikovaných sociálno-politických rozhodnutí týkajúcich sa systému sociálnych služieb a ich zabezpečovania, a to ako vo všeobecnej, tak v druhovej optike sociálnych služieb. Rovnako základom rozhodnutí zameraných na aplikáciu profesijnej legislatívy sociálnej práce, o ktorú v súčasnosti opierame svoje ambície podpory kvalitného výkonu sociálnej práce, zvyšovania odborného povedomia sociálnych pracovníkov a pracovníčok a zlepšovania ich spoločenského statusu, vrátane statusu v rámci odborného pôsobenia v sociálnych službách.