Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Ilustračné foto - prázdne stoly a stoličky v kaviarni v exteriéri
Strata práce a podpora v nezamestnanosti – príklady vybraných krajín. Analytický komentár IVPR 3/2020 (Daniela Kešelová)
17. júla 2020
Titulná strana publikácie Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, IVPR, 2019)
Nástroje na odstránenie sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie
24. júla 2020

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)

Titulná strana publikácie Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, IVPR, 2019)

Štúdia Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako rodovej diskriminácie je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore.

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto publikáciu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.