Nástroje na odstránenie sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie

Titulná strana publikácie Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, IVPR, 2019)
Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, 2019)
21. júla 2020
Titulná strana štúdie Analýza výdavkov domácností na bývanie (D. Gerbery, IVPR, 2019)
Analýza výdavkov domácností na bývanie (Daniel Gerbery, 2019)
31. júla 2020

Nástroje na odstránenie sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie

Titulná strana publikácie Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, IVPR, 2019)

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydáva štúdiu pod názvom “Nástroje na odstránenie sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie“. Štúdia je čiastkovým výstupom projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie a autori (Veronika Valkovičová, PhD. a Ing. Mgr. Andrej Kuruc) čerpajú z poznatkov expertiek a expertov, ktorí sa na Slovensku venujú téme sexuálneho obťažovania vo svojej akademickej práci, pracujú v oblasti verejných politík, či sa s prevenciou a elimináciou sexuálneho obťažovania stretávajú vo svojej agende v občianskom a neziskovom sektore. 

Súčasťou projektu Inštitútu pre výskum práce a rodiny je tiež online poradenský portál, na ktorom experti a expertky inštitútu poskytujú základné informačné a právne poradenstvo v oblasti sexuálneho obťažovania a rodovej diskriminácie.

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk.