Bulletin IVPR 10/2021 (O tom, ako budeme žiť, rozhoduje politika domáca…)

Upútavka na Európsky týždeň BOZP (MPSVR SR)
Európsky týždeň BOZP
27. októbra 2021
IVPR logo
IVPR v médiách – november 2021
6. novembra 2021

Bulletin IVPR 10/2021 (O tom, ako budeme žiť, rozhoduje politika domáca…)

Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2021

Októbrový bulletin IVPR tvorí rozhovor Sylvie Porubänovej a Romana Jocha na politické i sociologické témy.