Európsky týždeň BOZP

Deň rovnosti v odmeňovaní - 25.10.2021. Ženské euro má hodnotu 81,6 centa
Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2021 je to 81,6 centa. Neplatená práca žien v domácnosti situáciu v SR ešte viac zhoršuje (Tlačová správa)
25. októbra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 10/2021
Bulletin IVPR 10/2021 (O tom, ako budeme žiť, rozhoduje politika domáca…)
29. októbra 2021

Európsky týždeň BOZP

Upútavka na Európsky týždeň BOZP (MPSVR SR)

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

v týždni od 25. 10. do 29. 10. 2021 už tradične každoročne prebieha Európsky týždeň BOZP.

Európsky týždeň BOZP - logo The European Week of Safety and Health at Work
Európsky týždeň BOZP – The European Week of Safety and Health at Work

Každoročne sa v októbri koná Európsky týždeň BOZP, ktorého cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách.

Počas celého týždňa sa môžete zapojiť do aktivít, ktoré organizuje Inšpekcia práce SR. Po celom Slovensku prebiehajú tematické besedy a semináre, inšpektori práce poskytujú bezplatné poradenstvo so zameraním na prevenciu chorôb z povolania a pracovných úrazov.

Viac informácií o Európskom týždni a aktuálnej kampani „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ si pozrite tu:

Logo EU OSHA

Spracovala RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. (výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok)