Bulletin IVPR, roč. 2 (2021)

3. decembra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2021

Bulletin IVPR 11/2021 (Domácka práca, telepráca a „home office“. Výzvy a možnosti)

V súčasnom období sa do popredia dostávajú viaceré flexibilné formy zamestnávania. Práca z domu a telepráca umožňujú zamestnávateľovi aj zamestnancovi lepšie využívať pracovný čas a zosúladiť pracovný a rodinný život. Najmä v období […]
13. decembra 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2021 - Politika aktívneho starnutia - príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny (K. Repková)

Bulletin IVPR 12/2021 (Politika aktívneho starnutia – príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny)

V poslednom tohtoročnom čísle Bulletinu IVPR sa autorka Kvetoslava Repková zamerala na sumarizáciu odborného príspevku Inštitútu pre výskum práce a rodiny ako rezortnej vedecko-výskumnej inštitúcie Ministerstva […]