Bulletin IVPR 11/2021 (Domácka práca, telepráca a „home office“. Výzvy a možnosti)

IVPR logo
IVPR v médiách – december 2021
3. decembra 2021
Pozvánka na online diskusiu: Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia
Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia (Pozvánka na online diskusiu)
8. decembra 2021

Bulletin IVPR 11/2021 (Domácka práca, telepráca a „home office“. Výzvy a možnosti)

Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2021

V súčasnom období sa do popredia dostávajú viaceré flexibilné formy zamestnávania. Práca z domu a telepráca umožňujú zamestnávateľovi aj zamestnancovi lepšie využívať pracovný čas a zosúladiť pracovný a rodinný život. Najmä v období epidemiologických opatrení proti šíreniu koronavírusu a prevencie pred ochorením COVID-19 využíva túto možnosť omnoho viac podnikateľských subjektov vo verejnej i súkromnej sfére. Príspevok prináša prehľad legislatívneho ukotvenia práce z domu a telepráce, výhody a nevýhody tohto spôsobu organizácie práce pre zamestnávateľov i zamestnancov a zabezpečenie pracovných podmienok a BOZP.

Autorkou je RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.