Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia (Pozvánka na online diskusiu)

Titulná strana Bulletinu IVPR 11/2021
Bulletin IVPR 11/2021 (Domácka práca, telepráca a „home office“. Výzvy a možnosti)
3. decembra 2021
Titulná strana publikácie COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách - Očenášová, 2021
COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)
9. decembra 2021

Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia (Pozvánka na online diskusiu)

Pozvánka na online diskusiu: Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia

Pozvánka na online diskusiu

„Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia“

ktorá sa uskutoční dňa 10. decembra 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

V rámci prebiehajúcich 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienému násiliu na ženách  a globálnej kampane OSN Orange the World– Zastavme násilie na ženách hneď teraz! si Vás dovoľujeme pozvať na online diskusiu s názvom „Vzdelávanie k ľudským právam ako prevencia násilia“, ktorá sa uskutoční tento piatok 10.12 o 14:00 na facebookovej stránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva: https://www.facebook.com/events/922025361779391?ref=newsfeed

Pozvanie diskutovať prijali právnička a lektorka SNĽSP Miroslava Novodomcová, lektorka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Radka Mikšík, analytička KMC pre primárnu prevenciu vo vzdelávaní Katarína Minarovičová, analytik KMC pre systematizáciu vzdelávania Marek Šimon a manažérka publicity Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie a kampane Zastavme násilie na ženách Viera Böttcher.

S moderátorom podcastu NoPráve Jakubom Popíkom sa budú rozprávať o tom, nakoľko je rodovo podmienené násilie prítomné v našej spoločnosti, aké právne mechanizmy na jeho odstránenie máme (a aké nemáme), ale aj o tom, že vzdelávanie k rešpektu je nielen vhodnou formou prevencie proti násiliu, ale aj iným prejavom nenávisti.

Tešíme sa na Vás už tento piatok 10.12 o 14:00 na facebookovej stránke Slovenského národného strediska pre ľudské práva!

3 logá: MPSVR SR, EÚ - ESF/EFRR, OPĽZ

Národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01 sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk