Bulletin IVPR 12/2021 (Politika aktívneho starnutia – príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny)

Titulná strana publikácie COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách - Očenášová, 2021
COVID-19 ako dokonalá búrka pre partnerské násilie páchané na ženách (Zuzana Očenášová, 2021)
9. decembra 2021
Titulná strana správy Sexuálne obťažovanie na vysokých školách, 2021
Sexuálne obťažovanie na vysokých školách. Správa z výskumu (Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Ivan Ropovik, Slávka Karkošková, 2021)
30. decembra 2021

Bulletin IVPR 12/2021 (Politika aktívneho starnutia – príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny)

Titulná strana Bulletinu IVPR 12/2021 - Politika aktívneho starnutia - príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny (K. Repková)

V poslednom tohtoročnom čísle Bulletinu IVPR sa autorka Kvetoslava Repková zamerala na sumarizáciu odborného príspevku Inštitútu pre výskum práce a rodiny ako rezortnej vedecko-výskumnej inštitúcie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri implementácii politiky podpory aktívneho starnutia v národných podmienkach.