Bulletin IVPR 2/2021 (Rodičia na trhu práce: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života)

Logo Eurofound
Najnovší on-line prieskum Eurofound: Ako prežívame pandémiu COVID-19?
25. februára 2021
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - upútavka s logom
Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu
1. marca 2021

Bulletin IVPR 2/2021 (Rodičia na trhu práce: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života)

Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2021

Vo februárovom čísle Bulletinu IVPR v roku 2021 sa autorka, Mgr. Zuzana Turkovič, venuje téme zlaďovaniu pracovného a rodinného života v širšom kontexte, pričom vychádza z výsledkov empirických výskumov realizovaných na Slovensku aj v zahraničí. Úvodná časť je zameraná na oblasť zamestnanosti a znevýhodňovania žien na trhu práce. V nasledujúcej časti špecifikuje charakteristiky rodinných politík štátov na základe troch dimenzií, ktorými sú finančné transfery, služby a ponuka materskej/otcovskej/rodičovskej dovolenky. V tretej časti venuje pozornosť téme neplatenej práce v domácnosti, pretože ide o neoddeliteľnú súčasť povinností súvisiacich s „rodinným životom“, ktorá ovplyvňuje (ne)súlad medzi rodinnou a pracovnou sférou a napokon rieši možnosti a konkrétne nástroje harmonizácie rodinného a pracovného života.