Najnovší on-line prieskum Eurofound: Ako prežívame pandémiu COVID-19?

Logo COST - European Cooperation in Science and Technology
Pozvánka na webináre: COST spolupráca o otázkach plánovania a metodológie výskumov bezdomovectva
22. februára 2021
Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2021
Bulletin IVPR 2/2021 (Rodičia na trhu práce: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života)
26. februára 2021

Najnovší on-line prieskum Eurofound: Ako prežívame pandémiu COVID-19?

Logo Eurofound

Milé kolegyne, kolegovia, dávame vám do pozornosti najnovší prieskum Eurofound – agentúry EÚ, zameranej na zlepšovanie životných a pracovných podmienok.

Zapojte sa aj vy do prieskumu pod názvom Eurofound e-survey: Living, working and Covid-19, ktorý monitoruje vplyv súčasnej pandémie na naše osobné a pracovné životy.

Prieskumu je možné sa zúčastniť aj v slovenskom jazyku, v ktorom sú k dispozícii aj podrobné inštrukcie. Zapojenie sa širšieho okruhu respondentov do prieskumu prispeje k tomu, že prieskum bude vierohodnejšie mapovať situáciu na Slovensku. Chceme vás preto poprosiť o poskytnutie tejto informácie aj vašim kolegom, kolegyniam a spolupracujúcim organizáciám.

O publikovaní výsledkov prieskumu Vás budeme samozrejme informovať.

V mene korešpondentov Eurofound ďakuje Ing. Ľudovít Czíria, CSc. (IVPR)