Pozvánka na webináre: COST spolupráca o otázkach plánovania a metodológie výskumov bezdomovectva

Titulná strana publikácie Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. januáru 2021)
Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. januáru 2021 (Rastislav Bednárik, 2021)
22. februára 2021
Logo Eurofound
Najnovší on-line prieskum Eurofound: Ako prežívame pandémiu COVID-19?
25. februára 2021

Pozvánka na webináre: COST spolupráca o otázkach plánovania a metodológie výskumov bezdomovectva

Logo COST - European Cooperation in Science and Technology

Pozývame Vás na webináre, ktoré budú prebiehať v najbližšom období v rámci platformy COST Action – Measuring Homelessness in Europe, v ktorej je zapojený aj IVPR, s prezentujúcimi výskumníkmi z európskych krajín, USA, aj Austrálie. Webináre budú prebiehať v anglickom jazyku.

1st webinar, February 25, 2021, 4 p.m. CET: National and Local Counts
2nd webinar, March 4, 2021, 4 p.m. CET: Dynamics and Time
3rd Webinar, March 11, 2021, 4 p.m. CET: Ethical Issues

Bližšie informácie o programe  spolu s registračným formulárom nájdete na tu: https://sites.google.com/mri.hu/measuring-homelessness-in-eu/f%C5%91oldal .

Po zaregistrovaní Vám bude zaslaný link na webinár prostredníctvom platformy Zoom.

Na prvom webinári bude okrem iného predstavená aj komparatívna analýza sčítaní ľudí bez domova v európskych mestách, vrátane výskumu a sčítania v Bratislave v roku 2016, ktorá je dostupná na tomto linku:
https://www.feantsaresearch.org/public/user/Observatory/2020/EJH/EJH_14-3_A4_v03.pdf

V marci 2018 sa jedno zo stretnutí v rámci tejto COST spolupráce uskutočnilo na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave.