Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu

Titulná strana Bulletinu IVPR 2/2021
Bulletin IVPR 2/2021 (Rodičia na trhu práce: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života)
26. februára 2021
Foto respiratora FFP2
Niekoľko otázok a odpovedí o respirátoroch…
5. marca 2021

Zdravé pracoviská zastavujú pandémiu

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - upútavka s logom

Vážené kolegyne, kolegovia, návštevníci web stránky IVPR,

dávame Vám do pozornosti webstránku Európskej agentúry pre BOZP so sídlom v Bilbao: https://osha.europa.eu/sk/themes/covid-19-resources-workplace

Stránka prináša veľké množstvo dôležitých a zásadných informácií z oblasti BOZP v období pandémie COVID-19. Nájdete tu potrebné informácie pre zisťovanie a posudzovanie rizík OiRa, file:///C:/Users/kordosovam/Downloads/EU_guidance_COVID_19_SK_0.pdf, Usmernenia a odporúčania EÚ, ohrozenia z biologických faktorov, filmy NAPO s problematikou teleworkingu, https://youtu.be/TB_d6kfkWgM a pod.

„Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Prekonanie tejto výzvy bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre telepracujúcich z domu, ako aj pre tých, ktorí sa vracajú na svoje obvyklé pracoviská. Táto časť obsahuje súbor usmerňovacích dokumentov, materiálu na zvyšovanie informovanosti a ďalších odkazov na túto tému.“

Dúfame, že tam nájdete užitočné informácie pre svoju prácu.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum BOZP a pracovných podmienok na IVPR