Bulletin IVPR 9/2022 (Rodina ako svojpomocná ekonomická jednotka)

Titulná strana Bulletinu IVPR 8/2022 - Stav sociálnej ochrany na Slovensku, situácia k 1. júlu 2022 - R. Bednárik
Bulletin IVPR 8/2022 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022)
22. septembra 2022
Ilustračné foto - dievča sediace na móle
Prieskum potvrdil, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny žien (Tlačová správa)
7. októbra 2022

Bulletin IVPR 9/2022 (Rodina ako svojpomocná ekonomická jednotka)

Titulná strana Bulletinu IVPR 9/2022

Hovorí sa, že „krv nie je voda“. Toto slovné spojenie vyjadruje históriou overenú skúsenosť, že pokrvní príbuzní sú si oveľa bližší než ľudia nezviazaní týmto genetickým putom. Práve tieto putá v rámci širšej rodiny príbuzných umožňovali ľuďom v minulosti prekonať existenčne ťažké životné situácie, ktoré život prinášal.

V septembrovom vydaní Bulletin IVPR v roku 2022 prinášame príspevok od Martina Kahouna. Mgr. Martin Kahoun MBA je ekonóm, podnikateľ a pedagóg. Je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a vyštudoval MBA na The Open University Business School vo Veľkej Británii. Predtým pôsobil v oblasti zahraničného obchodu, dnes pôsobí vo vlastnej obchodnej firme. Dlhodobo sa zaujíma o ekonomiku a finančné systémy.